Algemeen

Absent

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan…

Lees verder

Absentie

Hoe meldt u uw kind absent? U kunt de afwezigheid van uw kind melden via Somtoday in zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer of laptop….

Lees verder

Afrondingsweken

In de zogenaamde afrondingsweken zijn leerlingen eerder vrij dan gebruikelijk. Tenzij ze werk uit de achterliggende periode nog niet af hebben. In dat geval worden ze op school verwacht om…

Lees verder

Basisregels

De basisregels: Ik doe mijn telefoon bij de start van de les in de telefoontas. Ik neem zelf de juiste spullen (laptop, boeken, geo, rekenmachine, etui) mee. Ik maak en…

Lees verder

Buitenschoolse activiteiten: hoe heen en terug

Leren doen we niet alleen in het schoolgebouw, maar vaak ook daarbuiten. Denk hierbij aan projecten, sportactiviteiten en excursies. Voor de meeste bestemmingen en activiteiten geldt de volgende afspraak: leerlingen…

Lees verder

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Verplaatsen in de ander Op school,…

Lees verder

Cameratoezicht

Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Indien conciërges of leden van het managementteam menen dat daartoe reden is, kunnen ze beelden terugkijken….

Lees verder

CJG

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor…

Lees verder

Communicatie gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over…

Lees verder

Contact

Vestigingsadministratie De vestigingsadministratie is iedere schooldag geopend van 08.00 – 16.30 uur. Infopunt-Leerlingen Op het Veluws College Mheenpark zijn twee Infopunten-Leerlingen: één aan de Zilverschoon en één aan de Duizendschoon….

Lees verder

Convenant ‘Veilige School Apeldoorn’

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze…

Lees verder

Corvee

Iedere klas komt enkele keren per schooljaar voor in het corveerooster. Dit houdt in dat de klas, onder leiding van de conciërges, in die weken na iedere pauze binnen vijf…

Lees verder

Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan…

Lees verder

Decaan

De decaan helpt jou bij de keuzes die je op school moet maken. Denk hierbij aan de keuze van het profiel, het vakkenpakket of de vervolgopleiding. Dit gebeurt via groepsvoorlichting…

Lees verder

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels,…

Lees verder

Eten en drinken

Je mag niet eten en drinken in de lokalen. Het is in de lokalen ook niet toegestaan kauwgom in de mond te hebben. Op beide locaties zijn automaten aanwezig. Deze…

Lees verder

Fietsen

Fietsen moeten in de fietsenstalling (op slot) gestald worden. Fietsen mogen niet vóór de school, bij de ingang, neergezet worden.

Lees verder

Financien

Hieronder vindt u alle informatie omtrent de financiën op het Veluws College Mheenpark Kosten bijzondere activiteiten Tegemoetkoming schoolkosten Wis Collect Stichting leergeld Ouderbijdrage

Lees verder

Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt…

Lees verder

Global Citizen school

De samenleving verandert en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom heeft het Veluws College Mheenpark gekozen voor het Global Citizen-onderwijsconcept, een goed gefundeerde…

Lees verder

Herkansingsregeling

Voor alle vakken is er – een Programma van Toetsing (PT) – klas 1, 2 en 3. – een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) – klas 4 ( en…

Lees verder

Hoofddeksels / jassen

In school is het dragen van hoofddeksels niet toegestaan. Je mag geen jassen meenemen de lokalen in. Iedere leerling krijgt in de garderobe een eigen (genummerd) haakje aangewezen waaraan hij…

Lees verder

Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Hier kunt u lezen hoe er gehandeld wordt bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Lees verder

ICT

Op het Veluws College bereiden we je voor op jouw toekomst, een toekomst waarin ICT en digitalisering steeds belangrijker worden. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. Zo…

Lees verder

Identiteit Veluws College

Het Veluws College is een brede, katholieke scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig en zorgzaam schoolklimaat. Kortom:…

Lees verder

Infopunt-Leerlingen

De medewerkers van het Infopunt-Leerlingen ondersteunen de teamleiders. Zij houden onder meer bij wie er te laat komt, wie er ziek is en wie uit de les is verwijderd. Maar…

Lees verder

Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat…

Lees verder

Internet (gebruik van)

Je mag internet niet gebruiken voor doeleinden als spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of meedoen met kansspelen. Het is absoluut niet toegestaan sites te bezoeken, te downloaden of…

Lees verder

Jeugdarts/Centrum voor Jeugd en Gezin

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!  In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor…

Lees verder

Kernteam

Het kernteam bestaat uit de jeugdarts (aangesloten bij CJG), de leerplichtambtenaar (LPA), de schoolmaatschappelijk werker (SMW, vanuit Stimenz), de ondersteuningscoördinator en een notulist. Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen….

Lees verder

Klachtenregeling

Als een aantal mensen samen werken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk…

Lees verder

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws…

Lees verder

Kluisjes

Leerlingen kunnen gratis  een kluisje gebruiken. In dit kluisje kunnen persoonlijke eigendommen bewaard worden. De voorwaarden en verplichtingen voor het gebruik van een kluisje zijn: De leerling verplicht zich tot…

Lees verder

Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er…

Lees verder

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven. We hebben een sterke intrinsieke…

Lees verder

Laptop

Het gebruik van digitale middelen maakt leren leuker, moderner en gemakkelijker. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden, is het van belang dat leerlingen beschikken over een…

Lees verder

Laptop Tip 10

Werken met een laptop tijdens schooltijd is leuk, handig en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig…

Lees verder

Leerlingenstatuut

Klik hier voor de link naar het Leerlingenstatuut  

Lees verder

Leermiddelenfonds

Alle leerlingen krijgen een leermiddelenpakket, bestaande uit boeken en digitale lesmaterialen. Veluws College Mheenpark biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Het leermiddelenfonds zorgt voor de correcte samenstelling van…

Lees verder

Lestijden

Lessen duren standaard 40 minuten. Iedere lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.45 uur voor klas 1 en 2. Er zijn 8 lesuren op één dag, maar voor…

Lees verder

Lesuitval

Vanzelfsprekend proberen we lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Lesuitval is echter onvermijdelijk. Bij lesuitval geldt de volgende aanpak: Klas 1: PARK-tijd wordt altijd opgevangen. 40 minuten lessen in het midden…

Lees verder

Lichamelijke Opvoeding (LO)

Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) neem je geschikte sportkleding mee. Voor de lessen binnen gebruik je schone sportschoenen met zolen die geen sporen achterlaten. Leerlingen zonder sportkleding zijn verplicht…

Lees verder

Lift en trappen

Alleen leerlingen die in het bezit zijn van een liftpasje, mogen met de lift. Liftpasjes kun je krijgen bij het Infopunt-Leerlingen. Alle andere leerlingen dienen de trap te gebruiken.

Lees verder

Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door hieraan een onbetaalde…

Lees verder

Mail

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen VC-mailadres. Veel communicatie met leerlingen verloopt via de schoolmail. Het is dan ook van belang dat leerlingen regelmatig hun e-mail checken! De…

Lees verder

Managementteam

U kunt via school contact met onderstaande personen zoeken. Dit kan per mail en telefonisch (055 – 366 56 33, tussen 08.30 uur en 16.15 uur). Slechts in dringende gevallen…

Lees verder

MAZL

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor…

Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid…

Lees verder

Mentoren

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij je eigen mentor. Hij /zij is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en…

Lees verder

Mhemouders

De nieuwsbrief (Mhemouders) voor alle ouders  kunt u hier lezen.

Lees verder

Microsoft Office

Gratis Microsoft Office voor al onze leerlingen Goed nieuws! Omdat we een overeenkomst met Microsoft en Slim.nl hebben, krijgen leerlingen met een Slim.nl-account gratis de officiële laatste versie van Office….

Lees verder

Mobiele telefoon

Je mag op school je mobiele telefoon gebruiken. Maar houd je wel aan de volgende huisregels: Tijdens de les moet de mobiele telefoon in de daarvoor bestemde telefoontas, tenzij de…

Lees verder

Nieuwsbrief (Mhemouders)

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders via e-mail gemiddeld eens per maand ook de digitale nieuwsbrief van de vestiging, de Mhemouders. Het kan zijn dat deze wordt tegengehouden door de…

Lees verder

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat de naam aangeeft: hij coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselors en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp…

Lees verder

Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert over de begeleiding van leerlingen, vooral bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Ook kan het ondersteuningsteam…

Lees verder

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Mheenpark inzien en vergelijken met andere…

Lees verder

Ontheffing Lichamelijke Opvoeding

Als je lichamelijke problemen hebt waardoor je het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) niet kunt volgen, kan ontheffing worden aangevraagd voor lichamelijke opvoeding. Dat staat in het inrichtingsbesluit WVO (artikel 26e)….

Lees verder

Op tijd

Je moet als leerling op tijd in het lokaal zijn. Ben je te laat, dan moet je je melden bij het Infopunt-Leerlingen. Slechts met een briefje van het Infopunt-Leerlingen kun…

Lees verder

Ouderbijdrage

Het Veluws College verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een…

Lees verder

Ouderparticipatie

Onderwijs maak je samen! We hebben één gezamenlijk belang, het kind, en vinden ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid daarom erg belangrijk. We organiseren niet alleen diverse formele contactmomenten om met elkaar te…

Lees verder

Ouderraad

De ouderraad is actief betrokken bij diverse schoolse activiteiten en is gesprekspartner voor de vestigingsdirectie. Ook heeft de ouderraad een afvaardiging in de deelmedezeggenschapsraad. Vanzelfsprekend staat de raad open voor…

Lees verder

Ouderresponsgroepen

In iedere afdeling onderbouw en bovenbouw, kennen we naast leerlingresponsgroepen ook zogenaamde ouderresponsgroepen. Deze klankbordgroepen komen ongeveer drie keer per jaar bijeen onder leiding van de betreffende teamleider. Er wordt…

Lees verder

Overgangsnormen klas 1, 2 en 3

Algemene overgangsnormen klas 1, 2 en 3 Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 1 naar 2 De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen.  Het beeld dat naar boven komt uit het…

Lees verder

Parkeren

Aan weerszijden van de Duizendschoon geldt een parkeerverbod. Ook willen we vanwege de verkeersveiligheid graag dat er aan de Zilverschoon niet voor de school wordt geparkeerd. Bij activiteiten kan parkeren…

Lees verder

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid…

Lees verder

Pauzes

Het is niet toegestaan om in de pauzes in de lokalen, in de trappenhuizen, in de garderobe, in de hal bij de hoofdingang van de Zilverschoon, of op de eerste…

Lees verder

Periodisering

Het schooljaar is op VC Mheenpark verdeeld in 2 periodes. Halverwege januari start periode 2 en krijgen de leerlingen een nieuw rooster.

Lees verder

Pesten (Cyberpesten)

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten, treden…

Lees verder

PlusVakken

Op het Veluws College kiezen alle onderbouwleerlingen een PlusVak. Je krijgt dan drie jaar lang les in een vak dat aansluit bij jouw interesse, zonder dat je langer naar school…

Lees verder

Printen en kopieren

Je kunt gebruik maken van iedere printer en kopieerapparaat waar een kaartlezer aan is bevestigd. Je hebt dus je schoolpas nodig.  

Lees verder

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders…

Lees verder

PTA 3 en 4 Mavo

Hieronder vindt u het PTA-overzicht van klas 3 en 4 Mavo. Voor de huidige leerlingen in MAVO 4: PTA VC Mheenpark 2022-2024 Voor de huidige leerlingen in MAVO 3: PTA…

Lees verder

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie Ontheffing lichamelijk opvoeding Maatschappelijke stage (MaS) Convenant ‘Veilige school Apeldoorn’ Communicatie gescheiden ouders Sponsorreglement Foto- en filmmateriaal Herkansingsregeling  

Lees verder

Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden die niet in de reguliere les kunnen worden verholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld, al dan niet op basis…

Lees verder

Roken

Veluws College Mheenpark is een rookvrije school. Dit betekent onder meer dat je niet mag roken en/of vapen in het schoolgebouw, op het schoolplein én in de buurt van de…

Lees verder

Ruimte voor talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de teamleider en/of…

Lees verder

Schoolexamen

Het schoolexamen is een deel van het eindexamen. Het is een verzameling toetsen en praktische opdrachten verspreid over de bovenbouw van de middelbare school. VWO-leerlingen bouwen het eindcijfer van het…

Lees verder

Schoolfeesten

Ieder schooljaar worden er schoolfeesten georganiseerd. We starten het schooljaar met het “Brugklasfeest” (alleen voor onze brugklasleerlingen) Voor de kerstvakantie mag je op je allermooist gekleed naar het “Kerstgala”. We…

Lees verder

Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar maakt een schoolfotograaf, naast de gebruikelijke klassenfoto, van alle leerlingen een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen de foto’s tegen een redelijke prijs…

Lees verder

Schoolgebouwen

De school is gehuisvest in twee schoolgebouwen. Het grootste gebouw staat aan de Zilverschoon, een kleiner gebouw, nog geen 200 meter verder, aan de Duizendschoon. De huisvesting in twee gebouwen…

Lees verder

Schoolkantine

Leerlingen zijn in de gelegenheid op school iets te eten of te drinken te kopen. De locatie aan de Zilverschoon beschikt over een schoolkantine. Op beide locaties zijn automaten aanwezig. Deze…

Lees verder

Schoolpas

Alle leerlingen van het Veluws College hebben een schoolpas. Met de pas kun je printen en kopiëren. Daarnaast is de pas een identificatiemiddel voor de toegang tot door school georganiseerde…

Lees verder

Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

Het Veluws College heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een…

Lees verder

Social Media

Het Veluws College beschikt over een Social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Instagram,…

Lees verder

Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken. Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt: De school dient t.a.v. sponsoring objectief,…

Lees verder

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve…

Lees verder

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt…

Lees verder

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Mheenpark ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl….

Lees verder

Toelating

Naar de brugklas Bij plaatsing in de brugklas is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 april, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en…

Lees verder

Toetsweken

Twee keer per jaar is er een toetsweek. In de toetsweek gelden de volgende afspraken: Om fraude te voorkomen mogen in het toetslokaal alleen spullen worden meegenomen die nodig zijn…

Lees verder

Topsport talentschool

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met…

Lees verder

Uitgangspunten
Veluws College

Het Veluws College is een brede scholengemeenschap met drie katholieke vestigingen in Apeldoorn en een oecumenische in Twello. Uitgangspunten: Het Veluws College brengt kennis, inzicht en vaardigheden over in een…

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2023-2024 Start schooljaar: 21 augustus 2023 Herfstvakantie: 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie: 19 februari 2024 t/m 23…

Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg…

Lees verder

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Mheenpark is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen…

Lees verder

Verkeersveiligheid

Mede namens de wijkagent en de buurtbewoners graag uw aandacht voor het volgende: Wilt u bij brengen/halen van uw kind, niet stoppen vóór de school? Wilt u onder schooltijd niet…

Lees verder

Vernieling

Breng je (moedwillig) schade toe aan de school of andermans eigendommen? Dan krijg je de rekening voor de hiermee gepaard gaande kosten. Dit geldt ook indien je moedwillig ‘vals alarm’…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie. De vertrouwenspersoon…

Lees verder

Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag

De vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie….

Lees verder

Verwijsindex Gelderland

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De…

Lees verder

Voor en na de lessen

Natuurlijk zijn leerlingen ook buiten lestijden van harte welkom om op school te studeren of aan activiteiten deel te nemen. Voorwaarde is wel dat dit in rust gebeurt. Ook mag…

Lees verder

WIS Collect

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Als er een betaling van u verwacht…

Lees verder