Ontheffing Lichamelijke Opvoeding

Als je lichamelijke problemen hebt waardoor je het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) niet kunt volgen, kan ontheffing worden aangevraagd voor lichamelijke opvoeding. Dat staat in het inrichtingsbesluit WVO (artikel 26e).

Aanvragen permanente ontheffing

De ouder van een leerling, of een meerderjarige leerling, die wegens lichamelijke problemen van de leerling ontheffing wil aanvragen voor het vak lichamelijke opvoeding, moet hiervoor een verzoek indienen bij de vestigingsdirecteur. Als dat mogelijk is, moet de ouder of leerling dit verzoek ondersteunen met een medische verklaring van de behandelend arts. De vestigingsdirecteur wint daarnaast advies in bij de schoolarts, die de leerling kan oproepen. De vestigingsdirecteur laat binnen twee weken na het advies van de schoolarts weten of de ontheffing wordt verleend.

Leerlingen met een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding geen beoordeling op hun diploma. Het gaat hier dus om een permanente regeling.

Slotbepaling

De vestigingsdirecteur heeft het recht een aangepaste beslissing te nemen in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of waarin het tot onredelijkheid leidt.