Ruimte voor talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de teamleider en/of de RvT-coördinator voor informatie of faciliteiten.

De Ruimte voor Talent coördinator van Veluws College Mheenpark is:
mevrouw I.D. Lennips
[email protected]