Topsport talentschool

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren. Ook hebben wij leerlingen op school die verbonden zijn aan de FSG-Academy, waar middelbare scholieren sport, onderwijs en wonen met elkaar combineren.

Topsport Talentschool

Als Topsport Talentschool werken we samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT, voorheen LOOT). Om voor de faciliteiten van de Topsport Talentschool in aanmerking te komen hebben leerlingen een status nodig die is goedgekeurd door de nationale sportbonden en door NOC*NSF. (voorheen LOOT-status). Die kunnen zij krijgen als ze een landelijke status hebben. Bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

  • een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • begeleiding door een TTS-coördinator.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-coördinator van het Veluws College Mheenpark:
mevrouw I.D. Lennips
[email protected]

Extra informatie vind je op de website van stichting EVOT

Bekijk hier het filmpje van Epke Zonderland