Opleidingen

Op Veluws College Mheenpark kun je terecht voor de mavo en voor het onderbouwprogramma van havo, atheneum en Delta. Alle leerlingen kiezen in de brugklas een Plusvak. Twee uur per week volg je dan een vak waarin je écht geïnteresseerd bent, zonder dat je schoolweek langer wordt!

Mavo

De mavo duurt vier jaar. Je kunt het hele programma volgen op Mheenpark. Na de mavo kun je doorstromen naar het mbo óf verder leren voor een havodiploma. De mavo op Mheenpark is heel geschikt voor díe leerlingen voor wie havo in eerste instantie net te hoog gegrepen is. We leggen op de mavo namelijk veel nadruk op theorievakken, bieden extra lesstof aan (met name voor de vakken wiskunde en Nederlands) en is er veel aandacht voor studie- en presentatievaardigheden.

Havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). De eerste drie jaar van de havo volg je op Mheenpark. Voor het bovenbouwprogramma kun je terecht op Walterbosch.

Atheneum

Op het atheneum word je voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Het programma duurt zes jaar, de eerste drie jaar volg je op Mheenpark. Atheneumleerlingen kunnen na drie jaar het bovenbouwprogramma voltooien op Walterbosch.

Aansluiting met Walterbosch

De aansluiting tussen Mheenpark en Walterbosch is heel goed. Daar zorgen we op verschillende manieren voor. Zo is er regelmatig overleg tussen de docenten van beide scholen en hebben we afspraken gemaakt over de lesstof en de toetsen.