Opleidingen

Op Veluws College Mheenpark kun je terecht voor de mavo en voor het onderbouwprogramma van havo en atheneum. In klas 1 en 2 maak je nog geen keuze voor mavo, havo of atheneum. Dat doe je pas in klas 3. In onderstaand schema zie je hoe je opleiding er bij ons uitziet:

Alle leerlingen kiezen in de brugklas een Plusvak. Twee uur per week volg je dan een vak waarin je écht geïnteresseerd bent, zonder dat je schoolweek langer wordt!

Het vernieuwde Mheenpark kent zes belangrijke speerpunten:  

  1. Verschillende niveaus. In de praktijk betekent dit dat je bij ons vakken kunt volgen op een hoger niveau dan je basisschooladvies.  
  2. Een verlengde brugperiode, waarin je mentor met je meegroeit naar klas 2. Pas in klas 3 kom je terecht in een mavo-, havo- of vwo-klas.  
  3. Werken vanuit leerdoelen. Je krijgt feedback op je voortgang. Dat zal vaak geschreven feedback zijn, eventueel ondersteund met een cijfer. Op basis daarvan bepaal je samen met je mentor en ouders in een leerplangesprek jouw leerdoelen voor de volgende periode.  
  4. Vaste schooltijden. De dagen op het vernieuwde Mheenpark duren van 8.30 uur tot 14.40 uur. In die tijd vullen we samen acht blokken van 40 minuten.  
  5. Maatwerk. Doordat het nieuwe rooster veel flexibiliteit biedt, is het makkelijker om individuele keuzes te maken die jou helpen of uitdagen.  
  6. Samen. Leren doe je samen; met je klasgenoten, met je mentor en je docenten. Maar vergeet niet: ook met je ouders.