Absentie

Hoe meldt u uw kind absent? U kunt de afwezigheid van uw kind melden via Somtoday in zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer of laptop. Klik hier voor de handleiding.

Ziekmeldingen ontvangen we graag voor 8 uur ’s ochtends. Mogelijke redenen zijn: ziek, bezoek arts/specialist en uitvaart. Bezoek aan een tandarts of orthodontist zien we als bezoek arts/specialist. Als de optie “ziek” wordt gebruikt, wilt u dan de einddatum leegmaken? Vriendelijk verzoek om de absentie voor kortdurend verlof, waar mogelijk, minimaal twee dagen voor de absentiedatum te melden via Somtoday.

Wat gebeurt er na uw melding? Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet beantwoorden. De melding wordt door het Infopunt Leerlingen verder afgehandeld. Mochten er vragen zijn over de melding, dan nemen wij contact op met u.

Bij terugkeer op school na ziekte, dien je vóór de eerste les bij het Infopunt-Leerlingen een briefje van thuis te overhandigen, met daarop de precieze vermelding van de periode van ziekte. U mag ook een mail sturen naar [email protected]

Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Ontkom je niet aan een dergelijk bezoek onder schooltijd? Zorg dan in ieder geval dat de afspraak niet samen valt met belangrijke zaken als presentaties en/of toetsen.