Absentie

Een verzoek tot verlof moet je (moeten ouders) ruim van tevoren indienen bij het Infopunt-Leerlingen. Klik hier om te lezen in welke gevallen de school verlof mag geven. Indien een leerling zonder toestemming afwezig is, is de vestigingsleiding wettelijk verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Ziekte moet ‘s ochtends vóór 08.30 uur telefonisch aan de school worden gemeld: (055) 366 56 33.
Word je ziek onder schooltijd? Dan moet je je afmelden bij het Infopunt-Leerlingen. Daar wordt de situatie beoordeeld en besloten wat er verder gaat gebeuren.
Bij terugkeer op school na ziekte, dien je vóór de eerste les bij het Infopunt-Leerlingen een briefje van thuis te overhandigen, met daarop de precieze vermelding van de periode van ziekte.

Tandartsbezoek en dergelijke moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Ontkom je niet aan een dergelijk bezoek onder schooltijd? Zorg dan in ieder geval dat de afspraak niet samen valt met belangrijke zaken als presentaties en/of toetsen. Bovendien moet je dit dan uiterlijk daags tevoren bij het Infopunt-Leerlingen melden. Op de dag zelf moet je je af- en aanmelden bij het
Infopunt-Leerlingen.