Op tijd

Je moet als leerling op tijd in het lokaal zijn. Ben je te laat, dan moet je je melden bij het Infopunt-Leerlingen. Slechts met een briefje van het Infopunt-Leerlingen kun je alsnog toegelaten worden tot de les.
Als een leerling meer dan 30 min te laat is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd afwezig’. Er wordt met de leerling een afspraak gemaakt om de gemiste tijd dubbel in te halen.
Je mag per schooljaar twee keer ongestraft te laat komen.

Wat de afspraken zijn als je vaker te laat komt, kun je in deze tabel terug vinden.