Toetsweken

Twee keer per jaar is er een toetsweek. In de toetsweek gelden de volgende afspraken:

  • Om fraude te voorkomen mogen in het toetslokaal alleen spullen worden meegenomen die nodig zijn voor de toets. Verder niets: dus geen jas, geen tas, geen etui, geen telefoon en/of smartwatch. Ook geen agenda of schrift om onder het proefwerkblaadje te leggen (omdat dat lekkerder schrijft). Het meenemen van een telefoon/smartwatch zal gezien worden als fraude.
  • Op bovenstaande regel is één uitzondering: je mag eventueel wel een studieboek voor een volgende toets of leesboek meebrengen.We adviseren om dit ook te doen: je mag namelijk tussen twee toetsen niet het lokaal verlaten en na de laatste toets moet je wachten tot de bel, ook als je al eerder klaar bent.
  • Je mag tijdens de toets geen vragen stellen aan de surveillant. Als je denkt dat er een fout in het proefwerk staat of als er iets niet duidelijk is dan kun je dit vermelden op het proefwerkblaadje.
  • Als je eerder klaar bent:
    – leg je het antwoordvel en de opgaven omgekeerd (opgaven bovenop) op de rechterzijde van de tafel en geef je aan dat je klaar bent. Je mag het werk dan niet meer inkijken en dus ook geen wijzigingen meer aanbrengen.
    – pas daarna mag je een studieboek van een volgende toets inzien of een leesboek lezen.
  • Er mag niet eerder gesproken worden dan dat al het werk door de surveillant is ingenomen en de surveillant hiertoe toestemming heeft gegeven.