Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden die niet in de reguliere les kunnen worden verholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld, al dan niet op basis van een handelingsplan, een andere wijze van instructie, ondersteuning bij gebruik van digitale hulpmiddelen, specifieke begeleiding met orthodidactische materialen of hulp bij het aanleren van nieuwe leerstrategieën. Eventueel kan een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp.

De remedial teacher op Mheenpark is:
mevr. M. Stoffer (Maaike)
[email protected]