Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat de naam aangeeft: hij coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselors en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Het kan dan onder andere gaan over LWOO-begeleiding, RT-hulp, aanmelding/bespreking in het ondersteuningsteam en/of het kernteam.

De ondersteuningscoördinator van het Mheenpark is
de heer H. Fertig (Haiko)
mailto:[email protected]