Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert over de begeleiding van leerlingen, vooral bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Ook kan het ondersteuningsteam verwijzen naar het kernteam. Het ondersteuningsteam op Mheenpark bestaat uit mevrouw S. Klomp (ondersteuningscoördinator), de betreffende teamleider, de betreffende counselor en eventueel betreffende mentor