Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor gevraagd worden. Dat is een gespecialiseerde docent. De counselor helpt de leerling beter om te kunnen gaan met het probleem. Een counselor kan een leerling inbrengen in het ondersteuningsteam. Ook begeleidt hij de leerling als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Verwijzing van een leerling naar een counselor vindt plaats na overleg met de betrokken mentor en teamleider.

De counseler op het Mheenpark is:

mevr. J. Vas (Jutka)
[email protected]