Pesten (Cyberpesten)

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is, met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten, treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider.