Identiteit Veluws College

Het Veluws College is een brede, katholieke scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig en zorgzaam schoolklimaat.
Kortom: een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt.

Op het Veluws College hechten we grote waarde aan goede omgangsvormen. Dit stelt onder andere eisen en grenzen aan de manier waarop we elkaar aanspreken, aan het taalgebruik en aan het opleggen van sancties. Bij het oplossen van conflicten vindt altijd hoor en wederhoor plaats.

Uitgangspunten christelijke traditie

  • respect hebben voor en betrokken zijn bij de medemens
  • geloof hebben in de groei van mensen
  • zorg hebben voor de omgeving
  • een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid
  • nastreven van saamhorigheid
  • oog hebben voor het immateriële