Kernteam

Het kernteam bestaat uit de jeugdarts (aangesloten bij CJG), de leerplichtambtenaar (LPA), de schoolmaatschappelijk werker (SMW, vanuit Stimenz), de ondersteuningscoördinator en een notulist.

Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd hulp bieden en problemen dus integraal aanpakken. Anders dan bij het ondersteuningsteam wordt een leerling in het kernteam alleen besproken indien de ouders daar toestemming voor verlenen.