Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven.
We hebben een sterke intrinsieke motivatie om onszelf en de kwaliteit van ons onderwijs steeds weer te verbeteren. Daartoe hebben we de volgende activiteiten opgezet:

  • Regelmatig nagaan wat de kwaliteit van onze school bepaalt: doen we de goede dingen?
  • Regelmatig nagaan of we de nagestreefde kwaliteit realiseren: doen we de dingen goed?
  • Bepalen hoe we de kwaliteit zichtbaar maken: hoe meten we wat we willen meten?
  • Het beeld door anderen laten toetsen: vinden anderen dat ook?
  • Bepalen wat de consequenties zijn van de uitkomsten van ons onderzoek: wat doen we met de aldus verkregen informatie?