Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Mheenpark inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, examencijfers, doorstroom en uitstroom naar vervolgonderwijs.