Global Citizen school

De samenleving verandert en internationaal werken, leven en leren worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom heeft het Veluws College Mheenpark gekozen voor het Global Citizen-onderwijsconcept, een goed gefundeerde en gestructureerde mogelijkheid om op onderscheidende wijze vorm te geven aan internationalisering.

Als Global Citizen school bereidt het Veluwse College Mheenpark leerlingen optimaal voor op een internationaal georiënteerde toekomst. Leerlingen doen internationale ervaringen op en leren vaardigheden die nuttig zijn tijdens hun school- en studietijd én de rest van hun leven. De Global Citizen-leerdoelen zijn geïntegreerd in het curriculum van de school.

Meer aandacht voor versterkt vreemdetalenonderwijs, internationale oriëntatie in de vaklessen en internationale ervaringen zijn de belangrijkste uitgangspunten. Internationale ervaringen worden opgedaan tijdens uitwisselingen en door digitaal samen te werken met leerlingen van buitenlandse partnerscholen.