Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat bij voorkeur digitaal en vooral via e-mail. Het is daarom belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres. Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie. Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

Daarnaast hechten we ook veel waarde aan persoonlijk contact. Daarom organiseren we regelmatig ouderavonden.