Ouderraad

De ouderraad is actief betrokken bij diverse schoolse activiteiten en is gesprekspartner voor de vestigingsdirectie. Ook heeft de ouderraad een afvaardiging in de deelmedezeggenschapsraad. Vanzelfsprekend staat de raad open voor vragen, ideeën en meningen van andere ouders. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter via:
[email protected]

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar.