Ouderparticipatie

Onderwijs maak je samen! We hebben één gezamenlijk belang, het kind, en vinden ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid daarom erg belangrijk.
We organiseren niet alleen diverse formele contactmomenten om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van het kind, maar vinden ook dat we elkaar tussendoor moeten kunnen vinden als dat nodig is. We gaan hierbij uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven wel altijd in gesprek.
Op de kennismakingsouderavonden bij de start van het schooljaar vragen we alle ouders middels zogenaamde ‘ouderparticipatieformulieren’ aan te geven op welke wijze ze een bijdrage willen/kunnen leveren aan school.