Ouderresponsgroepen

In iedere afdeling onderbouw en bovenbouw, kennen we naast leerlingresponsgroepen ook zogenaamde ouderresponsgroepen. Deze klankbordgroepen komen ongeveer drie keer per jaar bijeen onder leiding van de betreffende teamleider. Er wordt gesproken over de actuele gang van zaken, maar ook plannen en beleidsvoornemens staan regelmatig op de agenda.