Ouderresponsgroepen

In iedere afdeling van de school, mavo, havo/vwo en Delta, kennen we naast leerlingresponsgroepen ook zogenaamde ouderresponsgroepen. Deze klankbordgroepen komen ongeveer drie keer per jaar bijeen onder leiding van de betreffende teamleider. Er wordt gesproken over de actuele gang van zaken, maar ook plannen en beleidsvoornemens staan regelmatig op de agenda.

U hoeft zich niet verplicht te voelen alle avonden aanwezig te zijn.