Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er tal van activiteiten die we apart in rekening brengen. In onderstaand schema vindt u hier een overzicht van.

Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Vrijwillige ouderbijdrage€35€35€35€35
Huur kluisje€4,75€4,75€4,75€4,75
Wintersportdag(vrijwillig) afhankelijk van keuze€26 – €70
Meerdaagse excursie 1HA en 1Delta (vrijwillig)± €250

Ook zijn er kosten die gepaard gaan met deelname aan het Anglia- en Cambridge-examen. Het bedrag varieert per examen.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Delta

Klas 1 DeltaKlas 2 DeltaKlas 3 Delta
Ouderbijdrage Delta€150€150€150
Plusvak Sport Delta€80€80€80
Plusvak Expressie Delta€40€40€40

Meerdaagse excursies klas 3 Delta afhankelijk van gekozen bestemming en mogelijke subsidiebijdrages tussen €200 – €500

Vita

Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Plusvak Sport€100€100€100
Plusvak Expressie€50€50€50
Plusvak Voetbal€125€125€125
Sportoriëntatie en keuze (SOK)€20
Dagexcursie± €30± €30± €30
Meerdaagse excursies (3A, 3H en 3M)€200 – €500

 

De kosten voor de meerdaagse excursies zijn afhankelijk van de gekozen bestemming en mogelijke subsidiebijdrages.