Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er tal van activiteiten die we apart in rekening brengen. In onderstaand schema vindt u hier een overzicht van.

Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Vrijwillige ouderbijdrage€35€35€35€35
Borg kluisje eenmalig €5,00
Huur kluisje€4,75€4,75€4,75€4,75
Wintersportdag(vrijwillig) afhankelijk van keuze€26 – €70
Meerdaagse excursie 1HA en 1Delta (vrijwillig)± €250

Ook zijn er kosten die gepaard gaan met deelname aan het Anglia- en Cambridge-examen. Het bedrag varieert per examen.

Delta

Klas 1 DeltaKlas 2 DeltaKlas 3 Delta
Ouderbijdrage Delta€150€150€150
Plusvak Sport Delta€80€80€80
Plusvak Expressie Delta€40€40€40

Meerdaagse excursies klas 3 Delta afhankelijk van gekozen bestemming en mogelijke subsidiebijdrages tussen €200 – €500

Vita

Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Plusvak Sport€100€100€100
Plusvak Expressie€50€50€50
Plusvak Voetbal€125€125€125
Sportoriëntatie en keuze (SOK)€20
Dagexcursie± €30± €30± €30
Meerdaagse excursies (3A, 3H en 3M)€200 – €500

 

De kosten voor de meerdaagse excursies zijn afhankelijk van de gekozen bestemming en mogelijke subsidiebijdrages.