Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Daarom vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast zijn er tal van activiteiten waarvoor wij een vrijwillige bijdrage vragen.

Ook zijn er kosten die gepaard gaan met deelname aan het Anglia- en Cambridge-examen. Het bedrag varieert per examen. Leerlingen kunnen dus meedoen aan het programma voor versterkt Engels, maar voor een certificaat moeten we kosten in rekening brengen.

De gevraagde ouderbijdrage, maar ook de bijdragen voor andere activiteiten zijn  vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

  • Vrijwillige ouderbijdrage                               € 40,-
  • Theater+                                                       € 50,-
  • Sport+                                                           € 100,-

De kosten voor de meerdaagse excursies zijn afhankelijk van de gekozen bestemming en mogelijke subsidiebijdrages.