Lesuitval

Vita

Vanzelfsprekend proberen we lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Lesuitval is echter onvermijdelijk. Bij lesuitval geldt de volgende aanpak:

Klas 1:
Les 1A: werken aan het vak onder toezicht van een andere docent.
Les 1B: werken aan het programma van één van de kernvakken.
Les 2 en 3: 40 min. werken aan het vak onder toezicht van een andere docent en 40 min. in de aula.
Les 4A: werken aan het vak onder toezicht van andere docent.
Les 4B: vrij.

Klas 2 en klas 3:
Les 1A: vrij
Les 1B: werken aan het vak onder toezicht van een andere docent.
Les 2 en 3: 40 min. werken aan het vak onder toezicht van een andere docent en 40 min. in de aula.
Les 4A: werken aan het vak onder toezicht van andere docent.
Les 4B: vrij.

Klas 4:
Les 1: Vrij
Les 2 en 3: 40 min. werken aan het vak onder toezicht van een andere docent en 40 min. in de aula.
Les 4: Vrij.