Overgangsnormen klas 1, 2 en 3

Algemene overgangsnormen klas 1, 2 en 3

Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 1 naar 2

 1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen. 

 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.  

 3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).  

 4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).  

 5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde werkniveaus per vak  

Overgang klas 1 naar klas 2: 

 1. De leerlingen worden besproken op basis van de bovenstaande bouwstenen.  

 2. Als 3 of meer vakken anders adviseren dan het werkniveau dat mogelijk is in de betreffende klas (M in HA klas, A in MH-klas, K in MH-klas) dan wordt de leerling besproken. 

 3. Het werkniveau per vak voor klas 2 wordt bepaald. Blijft de leerling in dezelfde klas?  

  Indien dit niet het geval is: 1MH: overstap naar kader, eventueel overstap naar 1HA (bij A potentie). 1HA: eventueel overstap naar 1MH (M-leerling). 

 4. De meerderheid van de docentenvergadering bepaalt de overgang.  

 5. De directie behoudt het recht om af te wijken van de beslissing van de docentenvergadering.

  Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 2 naar 3

 1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen. 

 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.  

 3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).  

 4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).  

 5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde werkniveaus per vak 

Overgang klas 2 naar klas 3: 

 1. De leerlingen worden besproken op basis van de bovenstaande bouwstenen.  

 2. Als 3 of meer vakken lager adviseren dan het gewenste doorstroomniveau dan wordt de leerling besproken. 

 3. Als 2 kernvakken (Ne, En, wi) lager adviseren dan het gewenste doorstroomniveau dan wordt de leerling besproken. 

 4. De meerderheid van de docentenvergadering bepaalt de overgang naar de opleiding in leerjaar 3 

 5. De directie behoudt het recht om af te wijken van de beslissing van de docentenvergadering, 

Bouwstenen voor de overgangsbesluiten van leerjaar 3 naar leerjaar 4

 1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen. 

 2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.  

 3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).  

 4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).  

 5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde adviezen per vak  

Overgangsadvies 

De vakdocenten op Mheenpark geven tweemaal per jaar een overgangsadvies.

 • Bij de prognosevergadering (januari/februari) en de overgangsvergadering (juni) geven de docenten aan de leerlingen een tussentijds advies, hierbij hebben ze de onderstaande mogelijkheden *: 

  1. Goed – Op grond van de combinatie van inzet, inzicht en vaardigheden voor mijn vak, raad ik de keuze voor dit vak echt aan! 

  2. Voldoende – Op grond van de combinatie van inzet, inzicht en vaardigheden voor mijn vak, is het verantwoord om dit vak in de bovenbouw te kiezen. 

  3. Twijfel – Op grond van de combinatie van inzet, inzicht en vaardigheden voor mijn vak, lijkt het kiezen van dit vak in de bovenbouw niet verstandig. 

  4. Onvoldoende – Op grond van de combinatie inzet, inzicht en vaardigheden voor mijn vak, is de keuze voor dit vak in klas 4 niet verantwoord.

Overgangsnorm 

In principe worden bij de overgangsvergaderingen alle leerlingen bevorderd naar het vierde leerjaar, tenzij: 

 • bij het overgangsadvies (van alle vakken) in totaal zoals hieronder staat wordt geadviseerd: 

  • >* 2x onvoldoende 

  • 1x onvoldoende én > 2x twijfel 

  • > 4x twijfel 

*> betekent ‘meer dan’ 

 • In het gekozen profiel (vakkenpakket klas 4) in totaal zoals hieronder staat wordt geadviseerd: 

  • > 1x onvoldoende 

  • > 2x twijfel 

 • Leerlingen die niet voldoen aan de norm zijn een bespreekgeval. De vergadering bepaalt hierna het vervolg middels een stemming.  
 • De directie behoudt het recht om af te wijken van de beslissing van de docentenvergadering.