Roken

Veluws College Mheenpark is een rookvrije school. Dit betekent onder meer dat je niet mag roken en/of vapen in het schoolgebouw, op het schoolplein én in de buurt van de school. Ook tijdens (meerdaagse) excursies en andere schoolactiviteiten is roken en/of vapen verboden. Bij overtreding dient de leerling zich te melden bij het Infopunt-Leerlingen.