Roken

Veluws College Mheenpark is een rookvrije school. Dit betekent onder meer dat je niet mag roken in het schoolgebouw, op het schoolplein én in de buurt van de school. Ook tijdens (meerdaagse) excursies en andere schoolactiviteiten is roken verboden. Bij overtreding dient de leerling zich te melden bij het Infopunt-Leerlingen.