Pauzes

Leerlingen klas 1 t/m 3 brengen de pauze door in het schoolgebouw of op het schoolplein. Er mag alleen heen en weer gelopen worden tussen de twee locaties. Leerlingen klas 4 mogen het schoolplein verlaten.

  • Het is niet toegestaan om in de pauzes in de lokalen, in de trappenhuizen, in de garderobe, in de hal bij de hoofdingang van de Zilverschoon, of op de eerste verdieping te zijn.
  • Tijdens de pauzes mag je niet tussen de fietsenrekken verblijven.

Er zijn twee pauzes op een dag:

  • Kleine pauze: 9:50 – 10:10 uur
  • Grote pauze: 12:55 – 13:25 uur