Pauzes

Leerlingen brengen de pauze door in het schoolgebouw of op het schoolplein. Er mag alleen heen en weer gelopen worden tusssen de twee locaties.

  • Het is niet toegestaan om in de pauzes in de lokalen, in de trappenhuizen, in de garderobe, in de hal bij de hoofdingang van de Zilverschoon, of op de eerste verdieping te zijn.
  • Tijdens de pauzes mag je niet tussen de fietsenrekken verblijven.