Herkansingsregeling

Voor alle vakken is er
– een Programma van Toetsing (PT) – klas 1, 2 en 3.
– een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) – klas 4 ( en voor een paar vakken ook klas 3)

In dit PT of PTA wordt bij ieder vak aangegeven welke toetsen er gegeven worden, in welke lesweek de toetsen zullen plaats vinden, de vorm van de toetsing, de weging (klas 3 en 4) en of een toets/opdracht wel/niet herkanst mag worden.
De volgende regeling betreft alleen toetsen die volgens het PT of PTA herkansbaar zijn.
Leerlingen kunnen per schooljaar maximaal 4 toetsen en/of PO’s herkansen:
– Leerlingen kunnen 2 toetsen herkansen van periode 1.
– Leerlingen kunnen 2 toetsen herkansen van periode 2 (gaat om toetsen tot en met de 2e toetsweek).

Toetsen van periode 5 (meivakantie t/m zomervakantie) kunnen niet herkanst worden.

Afspraken

  • Ook toetsen die met een voldoende beoordeeld zijn, mogen herkanst worden.
  • Vóórdat een leerling een toets of PO mag herkansen moet een leerling afspraken maken met de vakdocent.
  • Bij fraude (spieken, plagiaat etc,) vervalt de herkansingsmogelijkheid voor de betreffende toets.
  • Het behaalde cijfer voor de herkansing komt alleen in plaats van het cijfer van de oorspronkelijke toets als het cijfer van de herkansing hoger is.
  • Indien een leerling op het moment van herkansen ongeoorloofd afwezig is, verliest de leerling zijn recht(en) op herkansingen in de rest van het schooljaar.