Mobiele telefoon

Je mag op school je mobiele telefoon gebruiken. Maar houd je wel aan de volgende huisregels:

  • Tijdens de les moet de mobiele telefoon in de daarvoor bestemde telefoontas, tenzij de docent aangeeft dat de telefoon gebruikt mag worden.
  • Tijdens toetsen mag je telefoon niet in het lokaal aanwezig zijn.
  • Klasgenoten of medewerkers mogen geen last hebben van jouw mobiele telefoongebruik in school.
  • In pauzes mag je, als anderen daar geen last van hebben, via ‘oortjes’ naar muziek luisteren. In de les mag dit alleen als de docent daar toestemming voor heeft gegeven.

Bij overtreding kan de telefoon of de geluidsdrager een of meerdere dagen tot 16.15 uur in beslag genomen worden.

Leerlingen zijn in noodgevallen via de administratie bereikbaar. Telefoonnummer: 055-3665633

Er komen dit schooljaar (2023 – 2024) nieuwe regels rondom het gebruik van de telefoon op school. Samen met alle VOG-scholen willen we een gezamenlijk beleid rondom de telefoon afspreken.