Schoolfeesten

Ieder schooljaar worden er schoolfeesten georganiseerd. We starten het schooljaar met het “Brugklasfeest” (alleen voor onze brugklasleerlingen)

Voor de kerstvakantie mag je op je allermooist gekleed naar het “Kerstgala”.

We eindigen het schooljaar met een “Eindfeest”.

Voor ieder schoolfeest zijn er wel een aantal afspraken:

  • In principe ga je niet eerder naar huis dan op de aangegeven eindtijd. Alleen als je van tevoren hebt aangegeven eerder weg te moeten (ondersteund door een briefje van thuis!), mag je eerder vertrekken. Willen leerlingen eerder weggaan zonder dat hiervoor op bovenvermelde wijze toestemming is gegeven, dan stellen we je ouders op de hoogte.
  • Heb je eenmaal het feest verlaten, dan word je niet opnieuw toegelaten.
  • Het is binnen noch buiten toegestaan te roken of te vapen. Leerlingen die betrapt worden, krijgen niet eerst een waarschuwing. Zij dienen onmiddellijk het feest te verlaten.
  • We schenken op schoolfeesten geen alcohol, ook niet bij het examenfeest en de diploma-uitreiking. Leerlingen van wie we bij de ingang vermoeden dat ze vóór het feest alcohol hebben gebruikt, worden niet toegelaten. Leerlingen die tijdens het feest betrapt worden op alcoholgebruik of van wie we tijdens het feest vermoeden dat ze onder invloed van alcohol verkeren, moeten ogenblikkelijk het feest verlaten.
  • Op geen enkel feest worden niet-leerlingen toegelaten.
  • We bellen ouders uiterlijk in de week na het feest, als hun zoon/dochter wel een toegangskaartje voor het feest heeft gekocht, maar niet geweest is.