Schoolfeesten

Bij schoolfeesten is alleen de leerlingeningang in gebruik. Deze ingang is slechts beperkt geopend (vaak van 19.30 uur tot 20.15 uur). Daarna worden leerlingen niet meer toegelaten met uitzondering van leerlingen die met één van de organiserende docenten hierover afspraken gemaakt hebben.

  • Degenen die hun leerlingenpasje niet kunnen tonen, hebben geen toegang.
  • Je mag als leerling het feest niet eerder verlaten dan op de aangegeven eindtijd. Alleen als je van tevoren hebt aangegeven eerder weg te moeten (ondersteund door een briefje van thuis!), mag je eerder vertrekken. Willen leerlingen eerder weggaan zonder dat hiervoor op bovenvermelde wijze toestemming is gegeven, dan wordt voor vertrek naar de ouders gebeld.
  • Heb je eenmaal het feest verlaten, dan word je niet opnieuw toegelaten.
  • Het is binnen noch buiten toegestaan te roken. Leerlingen die betrapt worden, krijgen niet eerst een waarschuwing. Zij dienen onmiddellijk het feest te verlaten.
  • We schenken op schoolfeesten geen alcohol, ook niet bij het examenfeest en de diploma-uitreiking. Leerlingen van wie we bij de ingang vermoeden dat ze vóór het feest alcohol hebben gebruikt, worden niet toegelaten. Leerlingen die tijdens het feest betrapt worden op alcoholgebruik of van wie we tijdens het feest vermoeden dat ze onder invloed van alcohol verkeren, moeten ogenblikkelijk het feest verlaten.
  • Op geen enkel feest worden niet-leerlingen toegelaten. Als je probeert niet-leerlingen mee naar binnen te smokkelen, word je de toegang tot het feest ontzegd.
  • Leerlingen die overdag vanwege ziekte afwezig waren, worden ’s avonds niet op schoolfeesten toegelaten.

In alle gevallen waarin leerlingen de toegang tot het feest geweigerd wordt of waarin leerlingen het feest dienen te verlaten, informeren we onmiddellijk telefonisch de ouders. Ouders worden ook direct gebeld als hun kinderen zich tijdens schoolfeesten voor of rond de school ophouden zonder de intentie het feest bij te wonen.

We bellen ouders uiterlijk in de week na het feest, als hun zoon/dochter wel een toegangskaartje voor het feest heeft gekocht, maar niet geweest is.

Ben je om één van bovengenoemde redenen niet op het feest toegelaten of van het feest verwijderd, dan kun je ook van volgende feesten uitgesloten worden.