Schoolfeesten

Bij schoolfeesten is alleen de leerlingeningang in gebruik. Deze ingang is slechts beperkt geopend (vaak van 19.30 uur tot 20.15 uur). Daarna worden leerlingen niet meer toegelaten met uitzondering van leerlingen die met één van de organiserende docenten hierover afspraken gemaakt hebben.

In alle gevallen waarin leerlingen de toegang tot het feest geweigerd wordt of waarin leerlingen het feest dienen te verlaten, informeren we onmiddellijk telefonisch de ouders. Ouders worden ook direct gebeld als hun kinderen zich tijdens schoolfeesten voor of rond de school ophouden zonder de intentie het feest bij te wonen.

We bellen ouders uiterlijk in de week na het feest, als hun zoon/dochter wel een toegangskaartje voor het feest heeft gekocht, maar niet geweest is.

Ben je om één van bovengenoemde redenen niet op het feest toegelaten of van het feest verwijderd, dan kun je ook van volgende feesten uitgesloten worden.