Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee leerlingen praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoen.
In het schooljaar dat de stage plaatsvindt, krijgen alle leerlingen voorlichting over en een handleiding van de maatschappelijke stage.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

  • De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het lesprogramma van het Veluws College.
  • De maatschappelijke stage telt als onderwijstijd, maar vindt plaats buiten de lessen (introductielessen uitgesloten).
  • In totaal lopen leerlingen 30 uren stage in hun schoolcarrière.
  • De 30 uren stage vormen een handelingsdeel. Een handelingsdeel moet voldoende worden afgesloten om over te kunnen gaan naar het volgende schooljaar.
  • De kosten die leerlingen gedurende de maatschappelijke stage maken, zijn voor eigen rekening.
  • Leerlingen zijn gedurende de stage verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.

In incidentele gevallen kan de vestigingsdirectie afwijken van de algemene regeling.

Meer informatie?

Veluws College Mheenpark heeft zijn eigen coördinator maatschappelijke stage bij wie ouders en leerlingen met vragen terecht kunnen:
mevr. M. Maaskant
[email protected]