Basisregels

De basisregels:

  • Ik doe mijn telefoon bij de start van de les in de telefoontas.
  • Ik neem zelf de juiste spullen (laptop, boeken, geo, rekenmachine, etui) mee.
  • Ik maak en leer mijn huiswerk.
  • Ik parkeer mijn fiets netjes in de fietsenstalling (klas 1 DS, klas 2, 3 en 4 ZS).
  • Ik kom op tijd in de les.
  • Ik gedraag me respectvol tegenover mijn medeleerlingen en medewerkers. Ook ga ik respectvol om met de spullen van anderen
  • Leerlingen mogen in de pauze van het schoolplein af.
  • Ik mag niet roken en vapen in de omgeving van school.