Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken.

Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • De school dient t.a.v. sponsoring objectief, geloofwaardig en zo onafhankelijk mogelijk te blijven.
  • De school mag zich in haar onderwijsactiviteiten op geen enkele wijze laten beïnvloeden door sponsors.
  • De sponsor past bij de identiteit, uitgangspunten en doelstellingen van het Veluws College.
  • De sponsor geeft geen aanleiding tot ethische en/of morele discussies.
  • Overeenkomsten met sponsors waarin de tegenprestatie van het Veluws College niet duidelijk is omschreven, worden afgekeurd.