Buitenschoolse activiteiten: hoe heen en terug

Leren doen we niet alleen in het schoolgebouw, maar vaak ook daarbuiten. Denk hierbij aan projecten, sportactiviteiten en excursies. Voor de meeste bestemmingen en activiteiten geldt de volgende afspraak: leerlingen gaan zelfstandig (dus zonder begeleiding) van huis/school naar de betreffende locatie (en terug).
Voor de goede orde: leerlingen zijn zowel van huis naar school als van huis naar een andere locatie in verband met een schoolactiviteit’ (en vice versa) verzekerd.