Begeleiding

Het Veluws College besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. De één heeft begeleiding nodig op sociaal-emotioneel terrein, de ander wil hulp bij het verbeteren van studievaardigheden en een derde wil achterstanden wegwerken bij een vak.

Uitgangspunt bij de begeleiding is om de ontwikkeling van de leerlingen tot jongvolwassenen zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. In de lagere leerjaren is de begeleiding daarbij intensiever dan in de hogere leerjaren.