Studiebegeleider

Heb je structurele problemen van ernstiger aard met jouw studie? Dan bestaat er de mogelijkheid voor begeleiding door een studiebegeleider. Deze begeleidt jou of een groepje leerlingen naar een structureel andere studiehouding, zodat je in de toekomst de studie weer zelfstandig op een succesvolle wijze kunt vervolgen. Verwijzing naar een studiebegeleider gebeurt door de mentor.

 

Studiebegeleider

  • Bovenbouw atheneum: mevr. drs. L.E. Doornebal-Martens
  • Bovenbouw havo: mevr. drs. M. Wortelboer
  • Onderbouw: mevr. E.M. Hagen