Begeleiders

Afdelingen

Onderbouw adjunct-directeur: Dhr. M.A. Brakenhoff docentteamleiders: dhr. J. Schoonhoven (contactpersoon klas 1HA) dhr. F.M. Boekhoorn (contactpersoon klas 2HA, 3A) dhr. A. Moesker (contactpersoon VWO-Erasmus)   HAVO Bovenbouw adjunct-directeur: Mevr. S.C.E….

Lees verder

Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich bijvoorbeeld somber of heeft een relationeel probleem, bijvoorbeeld altijd ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet…

Lees verder

Decaan

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten scholieren al vrij vroeg keuzes maken voor hun vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat kunnen best lastige en spannende keuzes zijn. Daarom neemt loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)…

Lees verder

Extern ondersteuningsteam

Het extern ondersteuningsteam is schoolbreed, dat wil zeggen dat ondersteuningscoördinatoren van andere vestigingen ook zitting hebben in dit team. Al deze ondersteuningscoördinatoren zijn bekwaam op het gebied van leerlingbegeleiding. Bovendien…

Lees verder

Klassenmentoren

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw…

Lees verder

Ondersteunings-coördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat zijn naam aangeeft: hij coördineert de zorg voor een leerling. In overleg met mentoren, docentteamleiders, counselor en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp…

Lees verder

Ondersteuningsteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een ondersteuningsteam verbonden. Het ondersteuningsteam adviseert mentoren, counselors en teamleiders over de begeleiding van leerlingen, met name bij problemen die extra zorg…

Lees verder

Remedial Teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden waarmee ze niet in een reguliere les kunnen worden geholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld een andere wijze van…

Lees verder

Studiebegeleider

Heb je structurele problemen van ernstiger aard met jouw studie? Dan bestaat er de mogelijkheid voor begeleiding door een studiebegeleider. Deze begeleidt jou of een groepje leerlingen naar een structureel…

Lees verder

Toezichthouder

De toezichthouder houdt bij wie er te laat komt, wie er ziek is en wie de klas is uitgestuurd en waakt over degenen die moeten nablijven. Toezichthouder infopunt mevr. J.W….

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie. De vertrouwenspersoon…

Lees verder