Identiteit

Veluws College Walterbosch is een katholieke school waar iedereen welkom is. We gaan zorgvuldig en respectvol met elkaar om in een veilig en zorgzaam schoolklimaat. Kortom: een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt.