Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter! Veluws College Walterbosch heeft het vignet ‘Gezonde School’. Dat betekent dat er op Walterbosch veel aandacht is voor de gezondheid van leerlingen. Al een aantal jaren leren, zien en proeven leerlingen dat gezond en lekker heel goed samen gaan.

Certificaat

Walterbosch heeft sinds 2017 het certificaat ‘voeding’ van de GGD gekregen. Met dit certificaat voldoet Walterbosch aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Visie

De werkgroep ‘Gezonde School’ houdt zich bezig met onderstaande thema’s:

  • Mediawijsheid
  • Roken, alcohol, drugs en gehoorschade
  • Relaties en seksualiteit
  • Welbevinden
  • Fysieke veiligheid
  • Binnenmilieu
  • Bewegen en sport

In de les leren leerlingen over gezond gedrag en gezonde voeding. Leerlingen uit klas 2 werken bijvoorbeeld met een interactief, digitaal lessenpakket ‘Weet wat je eet.’ Hiermee worden leerlingen bewust gemaakt over de gevolgen van gezonde en ongezonde voeding. Docenten stimuleren gezonde keuzes van leerlingen en hebben oog voor duurzaamheid. Walterbosch streeft naar een gezond aanbod van voedingsmiddelen in de kantine, automaten en op bijeenkomsten zoals schoolfeesten en vergaderingen. Ook vragen we aandacht van ouders voor gezonde eet- en beweeggewoonten. Jongeren die gezond eten en veel bewegen, blijven op gewicht en zitten vaak lekkerder in hun vel. Op school moet het gemakkelijk zijn om goed voor jezelf te zorgen.

Een gezonde kantine

Het aanbod in de kantine is aangepast volgens de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Hierdoor zijn er meer gezonde en verse producten te koop. De verhouding gezonde- en minder gezonde producten zit nu op 80-20%.  Daarnaast zijn er ook gezondere snacks en drankjes te vinden in de automaten en is er een watertap waar leerlingen gratis gekoeld water kunnen tappen.

Meer informatie? Kijk op www.gezondeschool.nl of bezoek de website van de GGD.

Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan en wordt de uitkomst gerapporteerd aan de schoolleiding.