Groep 7 en 8

Hallo bijna-brugklasser,

Je gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! 

Het Veluws College Walterbosch is een bruisende school voor havo, atheneum en vwo-Erasmus. Welke opleiding je ook doet, je krijgt de kans om te kiezen voor de vakken technasium, kunst of informatica. Ben je heel leer- en nieuwsgiering? Leer je makkelijk en graag zelfstandig? Dan is ons programma vwo Erasmus iets voor jou. We zijn daar het schooljaar 2018-2019 mee gestart en je kan er een diploma mee halen op vwo niveau. 

Onze school staat bekend om de fijne sfeer en veiligheid. We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit en het naar je zin hebt. Daarom hebben we veel contact met jou en je ouders. Of je nu graag op een computer werkt, samenwerkt om dingen op te lossen of creatief bent: het kan allemaal!

 

Hoi! Ik ben Jens!

“Vooral het technasium en de technische vakken vind ik erg leuk. Als ik naar school ga is mijn tas best zwaar. Ik neem mijn boeken, schriften en natuurlijk mijn computer mee, want daar werken wij veel mee.”

Naar de brugklas

Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! Op het Veluws College Walterbosch kun je naar de brugklas havo/atheneum of naar vwo-Erasmus. Dit nieuwe programma is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die meer uitdaging willen en aankunnen.

Op het Veluws College Walterbosch zijn er twee soorten brugklassen. Een havo-atheneum brugklas en een brugklas vwo-Erasmus. De brugklasperiode duurt twee jaar. Daarna maak je – in het geval van de havo-atheneum brugklas – de keus voor havo of atheneum. Misschien merk je al snel dat je voldoende wordt uitgedaagd op de havo of dat je atheneum gaat doen. Dan passen we het tweede jaar je programma aan naar dat niveau. Alle andere leerlingen krijgen twee jaar lang les en toetsen op havo/atheneumniveau.

Voor welke brugklas kies jij?

Wandel door de school en bekijk het Technasium, de lokalen en de aula

Bekijk de school
Sluiten

Uw kind op Walterbosch

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar: samen met uw zoon of dochter zoekt u een goede school voor de komende jaren. Graag informeren we u over de mogelijkheden op het Veluws College Walterbosch.

Open Dag 2021

Wij heten jullie heel graag welkom op onze Open Dag op woensdag 27 januari 2021 tussen 15.30 en 19.30 uur.

Contact met thuis

Elke klas heeft een mentor. Leerlingen kunnen met vragen en problemen altijd bij de mentor terecht. De mentor kent de klas, helpt bij problemen en geeft advies over de schoolloopbaan van uw zoon/dochter, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel. Alle klassen hebben één mentoruur per week. Als ouder wilt u natuurlijk weten hoe het gaat met uw zoon/dochter op school. De mentor is hiervoor uw eerste aanspreekpunt: u kunt bij de mentor altijd terecht met vragen.

Ook informeren we u op deze manier:

  • Ouderavonden: U wordt jaarlijks een aantal keren uitgenodigd voor een ouderavond. U krijgt dan informatie over de ontwikkelingen van uw kind op school. Ook bespreekt u in een driehoeksgesprek samen met de mentor en uw kind de vordering van uw kind.
  • Schriftelijk: Gedurende het hele jaar monitoren de mentoren de vorderingen van uw kind. In februari maken zij samen met het team docenten dat uw kind lesgeeft een tussentijdse balans op: Gaat uw kind over? En naar welk niveau? Zo is er genoeg tijd om met u en uw kind in gesprek te gaan als het beter of anders moet voor een goede overgang. U ontvangt hier schriftelijk bericht over.
  • SOMtoday: In SOMtoday vindt u de cijfers en absentie van uw kind.
  • Oudernieuwsbrief: Onze e-mailnieuwsbrief staat ook op SOMtoday.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die zich betrokken voelt bij de school. De ouderraad houdt zich in eerste instantie bezig met onderwerpen zoals het jaarplan van het Veluws College Walterbosch, de ouderbetrokkenheid, de digitale infrastructuur van de school, de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op school en de leerlingenraad. In overleg met de directie wordt er gewerkt aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Daarnaast zijn er incidentele onderwerpen waarover de ouderraad gevraagd of ongevraagd advies geeft aan de directie.

Kwaliteitszorg en resultaten

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks vraagt het Veluws College Walterbosch leerlingen, docenten en ouders of zij willen deelnemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Onderwijsprestaties

Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden over behaalde resultaten. Daarom publiceren we onze resultaten over bijvoorbeeld doorstroming, examencijfers, slagingspercentages en uitstroom naar het vervolgonderwijs op de website scholenopdekaart.nl.

Tips voor de brugklas

Hoe kies je een school? Hoe word je geholpen? Onze brugklassers geven je tips voor een vliegende start op Veluws College Walterbosch!

Wat is er allemaal te doen?

Om je te helpen om de school te kiezen die het beste bij je past, organiseren we DOE-dagen en de open dag. Kom je langs?
  • 19
    jul

    Zomervakantie 2021