Naar de brugklas

Volgend schooljaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! Op het Veluws College Walterbosch kun je naar de brugklas havo/atheneum of naar vwo-Erasmus. Dit laatste programma is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken.

Havo of atheneum?

Onze brugklasperiode duurt twee jaar. Zo heb je wat langer de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs. In deze twee jaar gaan we samen met jou onderzoeken of havo of atheneum het beste bij je past. Afhankelijk van de manier waarop je je ontwikkelt kunnen we het programma aanpassen. Ook is het in overleg met jou mogelijk tussentijds over te stappen tussen onze verschillende brugklassen.

Keuze vakken

Wat vind jij leuk en interessant? Op het Veluws College Walterbosch kun je vanaf de brugklas tot de bovenbouw vakken volgen die aansluiten bij je talenten en interesses.

Klaar voor een digitale toekomst!

Op het Walterbosch wordt veel digitaal gewerkt. We raden je daarom aan een eigen laptop of tablet mee te nemen naar school. Heb je geen eigen laptop? Geen probleem: je kunt altijd een laptop lenen bij ons studiecentrum.

Let op: Een laptop is op het vwo-Erasmus verplicht!