Naar de brugklas

Volgend schooljaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk, nieuw en anders! Op het Veluws College Walterbosch kun je naar de brugklas havo/atheneum of naar vwo-Erasmus

 

Uniek onderwijs!

Voor beide brugklassen is de manier waarop je onderwijs krijgt uniek. Op een aantal onderdelen is het onderwijs hetzelfde georganiseerd, maar er zijn ook verschillen. Die verschillen zitten met name in hoe zelfstandig je werkt.

Wat maakt het onderwijs uniek?

We sluiten het onderwijs beter aan bij wie je bent en wat jij kunt. Je krijgt meer lessen in domeinen. Je hebt klassenwerkuren en je hebt een coach. Die coach kijkt hoe jij het beste leert en begeleidt jou hierin. Toetsen vinden we niet het belangrijkste. Je krijgt ze wel eens een toets, maar je hebt geen toetsweken. We vinden namelijk dat afronden ook heel goed kan door een presentatie, werkstuk, toneelstuk of een maquette. Ook krijg je niet altijd een cijfer. Wij bieden – waar het kan – de leerdoelen op twee niveaus aan zodat we de havist niet overvragen en de vwo-er kunnen uitdagen.

Klassenwerkuren

Tijdens de klassenwerkuren werk je aan je leerdoelen. Dit zijn de taken van je vakken en domeinen, zoals een opdracht of een practicum. Jouw coach helpt je hierbij en kijkt hoe jij het beste leert en begeleidt je hierin.

Domeinen

We hebben een aantal vakken die veel met elkaar te maken hebben samengevoegd in domeinen. Bijvoorbeeld het domein Mens en Natuur; biologie, natuurkunde en scheikunde. Of het domein Mens en Maatschappij; aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing.