Domeinen / klassenwerk / flexuren

Domeinen

Je krijgt les in vakken en een aantal domeinen. Doordat we sommige vakken in de brugklas samenvoegen tot een domein heb je minder vakken. Een voorbeeld van een domein is Mens & Natuur. In dit domein zijn de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde samengevoegd.

Klassenwerk

Tijdens het klassenwerk werk je aan de leerdoelen van de vakken en domeinen. Een coach helpt je hierbij. De coach kijkt hoe jij het beste leert, begeleidt jou en bespreekt met jou hoe het gaat op school.

Flexuren

Flexuren zijn uren waarin je iets mag kiezen wat je leuk vindt. Wil je bijvoorbeeld meer weten over techniek, programmeren, game-design, EHBO, of een lees/debatclub dan kun je ervoor kiezen dit een periode lang 2 uur per week te volgen. Het kan ook zijn dat je moeite hebt met wiskunde en dan kan je  ervoor kiezen om hier meer tijd aan te besteden.