Begeleiding

Decaan

De decaan helpt jou bij de keuze van een profiel. Daarbij werkt de decaan samen met docenten en mentoren. Ook begeleidt de decaan leerlingen bij de keuze van een studie of beroep. Dat gebeurt via groepsvoorlichting of in een persoonlijk gesprek. Klik hier voor meer informatie.

Coach

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen coach. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de coach binnen. De coach kent de eigen klas dus goed en helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. Verder werkt de coach aan een goede sfeer in de klas. De coach is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op maat gesneden faciliteiten krijgen. Op basis van deze verklaring beslist de ondersteuningscoördinator in overleg met de docentteamleider welke faciliteiten worden toegekend. Meer informatie vindt u in  onze schoolgids.

Ondersteuning bij passend onderwijs

De ondersteuningscoördinator doet wat zijn naam aangeeft: hij coördineert de zorg voor een leerling. In overleg met coaches, docentteamleiders, counselor en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerde begeleiding voor ASS, ADHD en RT-hulp, gesprekken met leerlingbegeleider, steun bij studievaardigheden en aanmelding voor een bespreking in het interne of externe ondersteuningsteam. En indien nodig helpt hij ouders en leerling de weg te vinden naar de juiste externe instantie(s). Daarbij is hij voorzitter van het intern ondersteuningsteam, waarin maandelijks de leerlingbegeleiders en ondersteuningscoördinator met elkaar overleggen over de ondersteuningsbehoeften van de diverse leerlingen.