Dyslexie

Aan het begin van de brugklas nemen we een dictee en een leestest af om te kijken of er mogelijk sprake is van dyslexie bij een leerling. Wanneer de uitslag van het dictee of de leestest hiertoe aanleiding geeft, start de remedial teacher een vervolgonderzoek. Op basis hiervan wordt besloten of spellinghulp en/of RT-begeleiding nodig is of dat er wordt doorverwezen naar externen.
Ouders van brugklasleerlingen die in aanmerking komen voor RT-hulp, worden na het dyslexieonderzoek uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Ook de ouders van brugklasleerlingen die al met een dyslexieverklaring naar onze school komen, worden hiervoor uitgenodigd.
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op maat gesneden faciliteiten krijgen. Op basis van deze verklaring beslist de ondersteuningscoördinator in overleg met de docentteamleider welke faciliteiten worden toegekend.