Schoolarts

De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de eerste klas. Afhankelijk van het schooltype gebeurt dit door de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts. Zij besteden aandacht aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor het onderzoek ontvangen de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers vooraf een uitnodiging. Het onderzoek bestaat onder andere uit het invullen van een digitale vragenlijst door de leerling. Daarnaast wordt de leerling gemeten en gewogen. De ouders/verzorgers hoeven bij het onderzoek niet aanwezig te zijn, maar ze mogen het wel. Na afloop van het onderzoek krijgt de leerling een brief mee, waarin eventuele bijzonderheden vermeld zijn. Naar aanleiding van het onderzoek kan de medewerker – afhankelijk van de bevindingen – het volgende doen:

  • gericht advies en/of begeleiding geven aan jongeren (en soms ouders/verzorgers) bij bijvoorbeeld gezondheidsvragen of gedragsproblemen;
  • een jongere na verloop van tijd oproepen voor een vervolgonderzoek;
  • het kind (en de ouders/verzorgers) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling.

Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Afspraak maken met de jeugdarts of –verpleegkundige?
T: 088-443 31 00 (maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00)
E: [email protected]
W: http://www,ggdnog.nl