Rekenen en Taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Walterbosch reken- en taalbeleid ontwikkeld. In de onderbouw maken leerlingen jaarlijks diagnostische Cito-toetsen op basis waarvan zij bij gebleken achterstanden ingedeeld worden bij extra begeleidingsuren rekenen en taal.

Rekenen

Rekenvaardigheden worden onderhouden bij wiskunde. Jaarlijks worden deze rekenvaardigheden enkele malen getoetst. Er wordt gewerkt met een digitaal rekenprogramma. Voor leerlingen in 4 havo zonder wiskunde staan er aparte rekenuren op de lessentabel.

Taal

Tijdens de begeleidingsuren in klas 1 wordt extra aandacht besteed aan taal. Het accent ligt hierbij op tekstbegrip, woordenschat, grammatica en de (werkwoord)spelling. Verder wordt er in klas 1 en 2 met eigen (online) materiaal gewerkt om de woordenschat van de leerlingen te vergroten. Deze woorden worden jaarlijks twee keer bij het vak Nederlands getoetst.