Begeleiding

Begeleiding

Het Veluws College besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. De één heeft begeleiding nodig op sociaal-emotioneel terrein, de ander wil hulp…

Lees verder

Dyslexie

Aan het begin van de brugklas nemen we een dictee en een leestest af om te kijken of er mogelijk sprake is van dyslexie bij een leerling. Wanneer de uitslag…

Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Heb jij wat meer moeite met het plannen en maken van je huiswerk? Studiekring verzorgt bij ons op school huiswerkbegeleiding. Door de goede contacten sluiten de diensten van Studiekring goed…

Lees verder

Onderbouw

Studie- en sociale vaardigheden Brugklassers krijgen tot aan de herfstvakantie twee mentoruren per week. Hierin helpt de mentor je met het aanleren van de juiste studiemethode. Binnen de afdeling Erasmus…

Lees verder

Passend Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid op…

Lees verder

Profielkeuze

Zit je in de derde klas havo of de derde klas vwo, dan moet je voor het vierde leerjaar een profiel kiezen. Een profiel laat zich het beste omschrijven als een…

Lees verder

Regionale Verwijsindex

De Regionale Verwijsindex is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Hulpverleners die zich…

Lees verder

Rekenen en Taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Walterbosch reken- en taalbeleid ontwikkeld. In de onderbouw maken leerlingen jaarlijks diagnostische Cito-toetsen…

Lees verder

Schoolarts

De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de eerste klas. Afhankelijk van het schooltype gebeurt dit door de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts. Zij besteden aandacht aan groei,…

Lees verder