Brugklassen

Brugklassen

Voor zowel brugklas 1ha als voor vwo-Erasmus is de manier waarop je onderwijs krijgt uniek. Op een aantal onderdelen is het onderwijs hetzelfde georganiseerd, maar er zijn ook verschillen. Die verschillen zitten met name in hoe zelfstandig je werkt.

Wat maakt het onderwijs uniek?

We sluiten het onderwijs beter aan bij wie jij bent en wat jij kunt. Je krijgt meer lessen in domeinen; je hebt klassenwerkuren en je hebt een coach. Die coach kijkt hoe jij het beste leert en begeleidt je hierin. toetsen we niet het belangrijkste. Je krijgt ze wel eens, maar je hebt geen toetsweken. We vinden namelijk dat afronden ook heel goed kan door een presentatie, werkstuk, toneelstuk of een maquette. Ook krijg je niet altijd een cijfer. We bieden – waar het kan – de leerdoelen op twee niveaus aan zodat we de havist niet overvragen en de vwo-er kunnen uitdagen.

Stamlokalen

Elke brugklas krijgt een eigen stamlokaal ik school. Dit is het lokaal waar je tijdens alle klassenwerkuren samen met je klas en coach zit. Ook worden sommige vaklessen gegeven in dit lokaal. Het stamlokaal wordt een beetje je “eigen lokaal” van waaruit je de rest van de school gaat ontdekken.

Klassenwerkuren

Tijdens klassenwerkuren werk je aan je leerdoelen. Dit zijn de taken van je vakken en domeinen, zoals een opdracht of ene practicum. Jouw coach helpt je hierbij en kijkt hoe jij het beste leert en begeleidt jou hierin.

Domeinen

Een aantal vakken die veel met elkaar te maken hebben hebben we samengevoegd in domeinen. Bijvoorbeeld de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde hebben we samengevoegd in het domein Mens en natuur. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing in het domein Mens en maatschappij.