Havo / Atheneum

Kies je voor onze havo/atheneum brugklas dan kies je voor een superleuke, eigentijdse opleiding met heel veel keuzemogelijkheden en leuke extra’s!

Op het Walterbosch hebben wij een eigen en nieuwe manier van kijken naar ons onderwijs. De wereld waarin jij leeft en opgroeit verandert en wij vinden dat wij als school jou daar zo goed mogelijk op moeten voorbereiden. Ruim 4 jaar geleden zijn we gestart met de stroom vwo-Erasmus. In het schooljaar 2022-2023 hebben we op het Walterbosch ook de havo/atheneum opleiding vernieuwd. Ons onderwijs sluit nu nog beter aan op de basisschool en we leren je zelfstandig worden en keuzes maken. We gaan je bijvoorbeeld leren leren en helpen bij het plannen van je schoolwerk. Ook willen we dat de leerstof beter aansluit bij de wereld zoals jij die kent. Waarom krijg je Nederlands, wiskunde of het domein Mens & Natuur? En waarom is het zo belangrijk om flink te zweten op het sportveld of in de gymzaal? We vinden het heel belangrijk dat jij je thuis gaat voelen op het Walterbosch, dat je weet wat er van je verwacht wordt en wat je mogelijkheden en kansen zijn. Daar gaat je coach je intensief bij begeleiden. Je coach zal je tijdens klassenwerk begeleiden op het gebied van samenwerking, plannen, jouw ontwikkeling op school en jouw leerproces. Je coach heeft contact met je ouders/verzorgers en kijkt samen met jou naar je leerdoelen van verschillende vakken en domeinen. Ook zal je coach, samen met jou en je ouders, kijken welke niveau het beste bij jou past. Na de 2-jarige brugklas ga je namelijk naar de havo of het atheneum. Het kan ook zijn dat we na 1 jaar al weten wat het beste bij je past. Dan kunnen we daar in de lessen rekening mee houden.

Havo

Onze havo is uitdagend en biedt je structuur en goede ondersteuning. Je krijgt natuurlijk theoretische vakken zoals Nederlands en wiskunde. En je krijgt les in domeinen. Dit wordt regelmatig afgewisseld met opdrachten uit de praktijk. Op je rooster staan ook klassenwerkuren en flexuren. Zo proberen we het onderwijs aan te sluiten bij wie je bent en wat je kunt. Bij ons kun je vanaf klas vier kiezen uit heel veel eindexamenvakken, zoals informatica, onderzoek & ontwerp (technasium), maatschappij wetenschappen, bedrijfseconomie en beeldende vorming. Voor iedereen is er de kans om Cambridge-Engels te volgen. Met een wereldwijd erkend Cambridge-certificaat kun je ook over de grens gemakkelijk aan het werk gaan!

Feedback

Op het Walterbosch vinden we het belangrijk dat we je studievoortgang goed bespreekbaar maken. We geven geen toetsen en het geven van cijfers is niet de belangrijkste en niet de enige manier om dat te doen.  We testen wel af en toe om te kijken waar je staat, maar we geven je liever regelmatig en op verschillende manieren feedback. Zo weet je welke leerdoelen je al goed beheerst en aan welke leerdoelen je nog moet werken. De feedback gaat niet alleen over het leerdoelen van een vak of domein, maar we spreken ook met elkaar over allerlei vaardigheden en executieve vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: plannen, samenwerken, kritisch denken en reflecteren. Samen met je coach bespreek je deze feedback met je ouders/verzorgers.

Je mag bij ons op school fouten durven maken!

Atheneum

Met een atheneumdiploma kun je naar de universiteit. Om je daarop voor te bereiden, doe je op het atheneum veel onderzoek. Je leert analyseren en ontwikkelt een kritische houding. Maar ons atheneum biedt méér. Je kunt naast het halen van extra certificaten voor de talen kiezen voor filosofie, informatica, onderzoek & ontwerp en bedrijfseconomie. Net als bij havo sluit het onderwijs aan op wie je bent en wat je kunt. Op je rooster staan daarom ook de klassenwerkuren en de flexuren, krijg je les in theoretische vakken en domeinen afgewisseld met opdrachten uit de praktijk. Om je voor te bereiden op het examen krijg je vanaf leerjaar vier weer les in vakken en niet meer in domeinen.